Monday, December 13, 2010

Sukuan Kata Irranun v.1

anda kanu dsangur : pergi mana (ramai)
anda kanu bpun : dari mana (ramai)
pia-pia kanu : berhati-hati kamu
mapia a tanam yu : kamu sihat?
mukit kami : minta izin untuk lalu
intanu : mengajak lebih daripada dua orang
bpikat tanun : berpisahlah kita/ selamat jalan
pangimbenar kanu : pelawaan makan hingga kenyang
seka ba ini : kamu pula ini
antuna e masusua : apa yang berlaku
anda kanu : pergi mana/ di mana